Vanlige spørsmål

Det er ikke uvanlig å ha spørsmål, vi har derfor laget en oversikt over de vanligste spørsmålene.
Ta en titt nedenfor og se om du finner svar på det du lurer på. Hvis ikke er vi klare til å hjelpe.


Beklager, ingen resultater. Prøv igjen eller kontakt oss.
Hvordan får jeg kopi av faktura?

På Min Side kan du be om å få tilsendt kopi av faktura, inkassovarsel og spesifikasjon av saken på e-post.

Strømanlegget mitt er stengt. Hva gjør jeg?

Er strømmen din avstengt grunnet manglende betaling skal du ha mottatt en SMS eller et brev i postkassen, på døren eller på strømanlegget. I SMS-en eller brevet finner du informasjon om hva du må gjøre for å få gjenåpnet anlegget.

Du må betale all utestående gjeld til nett- eller fjernvarmeselskapet for å gjenåpne anlegget. Vær oppmerksom på at stengte anlegg normalt ikke kan gjenåpnes før neste ordinære virkedag.

For å betale direkte, samt få en fullstendig oversikt over ditt utestående kan du logge deg inn på Min Side. Du kan også betale beløpet med betalingsinformasjon du har fått i SMS-en eller brevet, og sende kvittering på utført betaling på e-post til stengt@solvencia.no.

En gyldig kvittering må inneholde beløp som er betalt, kontonummer det er betalt til, og det må fremgå at betaling er trukket fra konto. Betalingen er trukket når status viser bokført, utført eller betalt.

KID-nummeret fungerer ikke. Hva gjør jeg?
Har du husket bindestreken?

I enkelte KID-numre er det en bindestrek (-). Denne må du huske å skrive inn.

Hvis du bruker nettbank på mobil eller nettbrett, kan det hende at bindestreken ikke vil legges inn i KID-feltet. I så fall ber vi deg bruke nettbank på en ordinær datamaskin. Hvis du ikke har tilgang på en datamaskin kan du legge inn saksnummeret i meldingsfeltet.

Har dere sendt faktura?

Faktura blir sendt på den måten som er avtalt med oppdragsgiveren vår– altså bedriften du skylder penger. F.eks e-post, efaktura, avtalegiro o.l.

Det er du som mottaker som bærer risikoen for postgangen. Det betyr at hvis brevet er sendt til en adresse vi har rimelig grunn til å tro at du befinner deg på, så anses brevet som mottatt.

Får jeg varsel før saken går til inkasso?
Du har krav på et inkassovarsel med minst 14 dagers betalingsfrist før saken går til inkasso.

Inkassovarsel sendes i posten til den adressen som er oppført hos oppdragsgiveren.

Mange selskaper sender også ut purring før eller etter inkassovarselet, men dette er ikke et krav.

Krav om inkassovarsel er lovregulert i Inkassoloven §9.

Kan jeg møte opp hos dere for å diskutere saken?

Vi tar dessverre ikke imot besøk. Men vi hjelper deg gjerne over telefon, via vårt kontaktskjema eller Min Side.

Ta kontakt, så hjelper vi så godt vi kan.

Jeg har fått varsel om stenging av strøm- eller fjernvarmeanlegg. Hva betyr det?
Det betyr at strøm- eller fjernvarmeanlegget ditt kan bli stengt hvis du ikke betaler.

Hvis dette skjer, må du betale all utestående gjeld til nett- eller fjernvarmeselskapet for å åpne anlegget igjen.

Hvis anlegget blir stengt vil omkostningene bli belastet på neste faktura fra selskapet.

Jeg har fått varsel om tvangsfullbyrdelse. Hva betyr det?
Det betyr at vi bruker Namsmannen til å drive inn kravet.

Namsmannen kan trekke deg i lønn eller ta pant i eiendom, løsøre eller konto for å drive inn kravet.

Jeg har sendt skriftlig henvendelse til dere. Når får jeg svar?

Vi gjør alltid vårt beste for å svare deg så fort vi kan.

  • Vi svarer normalt på e-post innen tre virkedager.
  • Henvendelser via Min Side besvares normalt innen én virkedag.
  • Post besvares innen syv dager.

I perioder med stor pågang vil det ta oss noe lengre tid å svare.

Jeg har fått varsel om oppsigelse av strømavtalen min. Hva betyr det?
Det betyr at strømavtalen din kan bli sagt opp hvis du ikke betaler. Da blir du i så fall stående uten en strømleverandør.

Du vil fortsatt ha tilgang på strøm, men den leveres av nettselskapet i området ditt. Dette kalles pliktlevert strøm – og denne er ansett som betydelig dyrere

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan betale hele saken nå?

Du kan be om utsettelse eller foreslå en nedbetalingsplan på Min Side. Du vil normalt sett motta svar på din henvendelse innen én virkedag.

Dersom saken ikke betales eller det inngås avtale om betaling kan ytterligere omkostninger påløpe og saken kan sendes til rettslig inndrivelse.

Betalingsanmerkning registreres 30 dager etter rettslige skritt er tatt ut. For næringsdrivende registreres det 30 dager etter saken har gått til inkasso. Betalingsanmerkning slettes etter at saken er betalt i sin helhet eller etter fire år.

Hva er en betalingsanmerkning?
Det er en anmerkning som er registrert på deg som foretak eller person, og som opplyser mulige kredittgivere om at du har en ubetalt inkassosak. Dersom en kredittsjekk viser at du er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger kan det være vanskelig å få lån eller abonnementer der forbruk betales etterskuddsvis.

Betalingsanmerkning registreres 30 dager etter rettslige skritt er tatt ut eller ved mislighold av en nedbetalingsplan. For næringsdrivende registreres det 30 dager etter saken har gått til inkasso. En betalingsanmerkning vil bli slettet når kravet er betalt i sin helhet eller etter fire år.

Hvordan betaler jeg fra en utenlandsk bank?
Hvis du vil betale fra en bank utenfor Norge, må du bruke IBAN og SWIFT.

IBAN: NO1760050657011
SWIFT: NDEANOKK
Bank-land: Nordea-NO

Vær obs på at betaling fra en utenlandsk bank ofte tar lengre tid enn betaling fra en innenlands.

Hvorfor har saken blitt dyrere?
Når en faktura går til inkasso, har inkassoselskapet krav på å få erstattet kostnadene sine for å drive inn kravet.

Dagen etter forfall på inkassovarselet kan det påløpe omkostninger.

Hvis betalingsoppfordringen ikke betales innen fristen kan ytterligere omkostninger og renter påløpe.

Satsene for salær bestemmes av Justis- og beredskapsdepartementet. Dagens sats finner du i Forskrift til inkassoloven kapittel 2.

Kan jeg betale kontant?

Vi anbefaler å gå i bank eller post i butikk hvis du vil betale med kontanter.

Vil du betale med kontanter på vårt kontor, tar vi et gebyr som tilsvarer halvparten av et rettsgebyr. I 2020 er dette 586 kr.

Hva gjør jeg dersom jeg er uenig i saken?

Dersom du er uenig i saken kan du sende en melding på Min Side eller i vårt kontaktskjema. For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig ber vi om at du skriver en detaljert begrunnelse for din innsigelse.

Du vil motta bekreftelse på at innsigelsen er registrert innen tre virkedager. Avhengig av sakens omfang vil behandlingstiden variere. Saken stoppes midlertidig til innsigelsen er ferdigbehandlet.

Jeg har betalt samme dag som betalingsoppfordring. Må jeg betale ekstra omkostninger?
Omkostninger begynner å løpe dagen etter at inkassovarselet forfaller.

Derfor må du betale omkostningene selv om du betalte fakturaen den dagen du mottok betalingsoppfordringen.

Hvordan vet jeg at betalingen er registrert hos dere?
På Min Side kan du se oversikt over betalingene dine og utestående krav.

Vi anbefaler å logge inn med BankID. Da vil du kunne se alle utestående saker du har hos oss.

Bruker du kun brukernavn og passord, vises kun utestående saker på et kundenummer.

Betalte du for mer enn fire dager siden, ber vi deg sende en kvittering på dette gjennom vårt kontaktskjema.

Jeg ønsker å hjelpe en annen med sin sak. Hva må jeg gjøre?

På grunn av taushetsplikt kan vi ikke snakke med andre enn den som saken er registrert på.

Vi trenger derfor en innsynsfullmakt hvis du skal kunne få innsyn i noen andres sak.

Hvis du vil ha mulighet til å inngå avtaler på vegne av andre, trenger vi en avtalefullmakt.

Fullmakter kan gis både muntlig og skriftlig av personen saken er registrert på.

Skriftlig fullmakt sendes inn via vårt kontaktskjema.

Har du mottatt en utbetaling eller utbetalingsanvisning fra oss?

Hvis du har mottatt en utbetaling fra oss er det fordi du har betalt for mye i en sak. Dersom vi ikke har klart å utbetale til din konto, skal du ha mottatt en utbetalingsblankett som kan heves i banken din eller i Post i Butikk.

Solvencia AS

Solvencia fikk sitt navn fra det engelske ordet solve. Vårt fokus ligger dermed i selve navnet – å alltid finne en løsning.

Les mer om Solvencia

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 21 49 30 00
Vi har åpent alle hverdager fra 08.00 til 20.00.

Se andre kontaktmuligheter